website design templates

Strukturalna praca z ciałem. Co to jest i czym się różni od masażu?

Strukturalną pracę z ciałem można zdefiniować jako praktykę, która poprawia postawę
i elastyczność ciała oraz stwarza bardziej efektywne wzorce ruchowe poprzez wytworzenie względnie długotrwałych zmian w strukturze ciała. Definicja ta podkreśla, że głównym celem metody jest poprawa jakości funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym. Zaznacza również jej odmienność od innych metod - rezultatem tej pracy są zmiany strukturalne na poziomie tkankowym. 

Czym zatem różni się od masażu?


Jest podejściem holistycznym

Oznacza to, że chce wpływać na układy kostno-stawowy, nerwowo-mięśniowy i centralny układ nerwowy poprzez pracę na powięziach, która wszystkie te układy łączy. Ocenia je oraz to, jak każdy z nich może wpływać na pozostałe.


Bardziej równoważy niż naprawia

W przeciwieństwie do masażu, kierunek strukturalnej pracy z ciałem w znacznym stopniu nie jest determinowany przez miejsce występowania bólu. W pierwszej kolejności szukamy wzorca, który mógł spowodować dolegliwość. Miejsce występowania bólu najczęściej jest najsłabszym ogniwem wzorca, z którym pacjent przychodzi do gabinetu. Dzieje się tak, gdy jedno miejsce jest np. przeciążone i brakuje mu ruchomości, a drugie musi ten brak kompensować.

Przykład z praktyki gabinetu. Piłkarz, problem z bólem w rejonie pachwiny. Jak się okazało głównym problemem była ograniczona ruchomość obręczy barkowej. Po odpowiedniej pracy
w tym rejonie dolegliwości zmalały o ok 80%.

Głównym celem strukturalnej pracy jest zrównoważenie ciała pacjenta, a pozbycie się dolegliwości bólowych można uznać za „efekt uboczny” terapii.


Strategia i systematyczność

Strukturalna praca z ciałem ma swoją strategię i systematyczność. Nie jesteśmy w stanie wprowadzić wielu zmian jednocześnie w naszych organizmach. Z tego powodu, w modelu
w którym ja pracuję, ciało równoważymy w czasie trzech spotkań, które odbywają się
w odstępie przynajmniej tygodnia czasu. Organizm musi mieć czas na regenerację
i przyswojenie wprowadzonych zmian. 

Odpowiednia strategia jest niezbędna, ponieważ zaplanowana terapia umożliwi uzyskanie konkretnych zmian na kolejnych spotkaniach.

Na przykład w przypadku postawy z głową wysuniętą w przód, praca jedynie w obrębie szyi może nie dać wymiernych efektów, ponieważ jest ona spowodowana nieprawidłowym ustawieniem miednicy i klatki piersiowej. Zatem jeśli nie wpłyniemy również na te struktury, nie rozwiążemy problemu do końca.


Indywidualne podejście

Każdy człowiek ma swój własny wzorzec postawy i nie można pracować z wszystkimi pacjentami według jednego schematu. Na początku każdego spotkania terapeuta sprawdza ustawienie poszczególnych części ciała pacjenta i według nich planuje sesje. Dzięki temu wszystkie wykonywane techniki mają swój konkretny cel. Masaż najczęściej wykonywany jest według określonego schematu.


Praca na powięzi

Powięź otacza wszystkie struktury naszych organizmów i formuje ich kształt. Jeśli chcemy zmieniać wzorce postawy musimy na nią wpływać. W strukturalnej pracy wykorzystywane są techniki mięśniowo-powięziowe. Oddziałują one również na tkanki głębokie odpowiedzialne za utrzymywanie prawidłowej postawy. W tych technikach nie stosuje się żadnych olejków dzięki czemu są bardzo skuteczne.


Masaż ma wiele korzyści, np. zmniejsza napięcie mięśniowe, poprawia miejscowe krążenie, zmniejsza stres, przyspiesza gojenie się urazów, zmniejsza obrzęki. Efekty te są często krótkotrwałe i należy często powtarzać zabieg. Strukturalna praca z ciałem również daje takie rezultaty, jednak będą się utrzymywały znacznie dłużej.


Więcej o strukturalnej pracy z ciałem, o przebiegu i efektach 3 sesji wykonywanych przeze mnie możecie przeczytać tutaj.


BĄDŹ ZE MNĄ!